Herroeping van uw bestelling

Iedere bestelling kan zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe ons formulier voor herroeping in te vullen en te retourneren naar klantenservice@dfordiet.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert D For Diet het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen na uw annulering.


De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag en de verzendkosten bij retour van de gehele bestelling gerestitueerd te krijgen. De klant is echter wel gehouden een deelbestelling op eigen kosten te retourneren. Het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, gerestitueerd worden. De eventuele verzendkosten van de heenzending worden ook teruggestort.


Indien de koper meer met de producten doet dan het beoordelen daarvan (om te kijken of hij het wil houden) en dat daardoor schade aan het product ontstaat, de koper voor deze waardevermindering aansprakelijk is.


Retourzendingen worden alleen geaccepteerd mits voor zover redelijkerwijs mogelijk in oorspronkelijk staat van verpakking en ongeschonden. Er worden geen administratiekosten berekend. De herroepingtermijn gaat in na de dag van aflevering. Retourzendingen opsturen naar D for Diet, Dragonder 14, 5554 GM Valkenswaard.