Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling verzoeken wij u de geleverde goederen te controleren en daarbij gebleken gebreken binnen redelijke termijn schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit binnen redelijke termijn aan ons te melden. Mocht een dienst (bijvoorbeeld de wijze waarop we de producten aanbieden of de manier waarop we uw bestelling verwerken) niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit binnen redelijke termijn aan ons te melden. Dit kan uitsluitend d.m.v. een e-mail sturen aan info@dfordiet.com. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 7 dagen in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. Een klacht over een product, dienst of onze service kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. Kijk ook op www.sgc.nl